Yang Teristimewa, Al-Muharram

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercuah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, keluarga dan sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Saudaraku, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta’ala, tak lama lagi kita akan memasuki bulan Muharram. Masyarakat Jawa lebih mengenal bulan ini dengan nama bulan Suro. Bulan Suro bukanlah bulan kesialan. Bukan pula bulan dimana kita harus menghindari aktivitas dan mengurungkan hajat besar kita karena takut kesialan. Continue reading Yang Teristimewa, Al-Muharram

Advertisements

Inilah Cara Merealisasikan Tauhid

Fatwa Syaikh Muhammad Shalih Al Munajjid

Pertanyaan :

Bagaimana cara seorang hamba merealisasikan tauhid kepada Allah ta’ala?

Jawab:

Segala puji hanya untuk Allah. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah .ﷺ

Saudaraku –semoga Allah senantiasa menjaga anda-, anda telah bertanya tentang satu perkara yang agung, suatu perkara yang sungguh mudah untuk diamalkan bagi mereka yang dimudahkan Allah untuk mengamalkannya. Kita memohon kepada Allah agar memudahkan diri kita dan saudara-saudara kaum muslimin untuk melakukan setiap kebaikan. Continue reading Inilah Cara Merealisasikan Tauhid

Akhir Tragis Sang Aktivis

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercuah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, keluarga dan sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Mari jadikan kisah berikut ini sebagai pelajaran, untuk tidak bermudah-mudahan dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Apapun kondisinya. Bagaimanapun caranya. Terlebih lagi dengan bumbu “ta’aruf syar’i”, “khitbah”, namun tanpa diiringi dengan ilmu yang benar dalam penerapannya? (Masuk sini untuk kumpulan artikel seputar proses pernikahan yang benar). Syaithan begitu bersemangatnya dalam menggelincirkan manusia. Apabila yang berlabel “aktivis dakwah” saja tergelincir dalam tipu muslihatnya, bagaimanatah lagi dengan kami yang sekadar berlabel ‘orang awam”? Continue reading Akhir Tragis Sang Aktivis

Ikhlas, Sebab Terhindar dari Fitnah Wanita

Bismillah. Dengan Mengharap ridho-Nya kami merangkai tulisan ini. Sebuah nasihat yang cukup berat dan kami sendiri belum bisa mengamalkannya seratus persen. Namun, dengan taufik dari Allah, kita tentu berharap dapat mengamalkannya dalam setiap aktivitas ibadah kita.

Amalan itu adalah Ikhlas. Meraihnya merupakan perkara yang sangat berat dan susah. Membutuhkan perjuangan berat. Sebuah perjuangan dan jihad seumur hidup melawan riya’, sum’ah dan ujub,  perjuangan yang tiada pernah berhenti sampai datangnya kematian. Continue reading Ikhlas, Sebab Terhindar dari Fitnah Wanita

Khiyar Majelis Dalam Jual-Beli

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercuah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, keluarga dan sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Tulisan ini adalah lanjutan tulisan sebelumya tentang rincian macam-macam khiyar dalam jual-beli yang dapat dibaca di sini. Continue reading Khiyar Majelis Dalam Jual-Beli

Barang Yang Sudah Dibeli, Benarkah Tidak Boleh Ditukar Kembali ?

Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan

Sering kali, pesan tersebut tertulis di bon atau struk belanja yang kita dapat dari toko atau pedagang.

Pesan itu seakan menjadi harga mati yang tak bisa ditawar sama sekali oleh konsumen. Padahal, tak jarang, barang yang sudah dibeli tersebut ternyata cacat.

Apakah syarat semacam ini dibenarkan di dalam syariat? Continue reading Barang Yang Sudah Dibeli, Benarkah Tidak Boleh Ditukar Kembali ?

Menumbuhkan Rasa Takut Kepada Allah

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercuah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, keluarga dan sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Saudaraku yang semoga dirahmati Allah, pernahkah kita merasa begitu mudahnya kita melanggar aturan Rabb kita? Begitu mudahnya hati ini menyepelekan maksiat yang kita lakukan. Toh, Allah Maha Pengampun. Begitu pikir kita untuk terus merasa aman dalam kedurhakaan. Berpikir kesempatan bertobat masih lama, sedang pintu neraka semakin terbuka. Hati tetap merasa tentram, padahal kain kafan kita sedang dianyam. Saudaraku, semua itu karena sedikitnya rasa takut kita kepada Allah Ta`ala…… Continue reading Menumbuhkan Rasa Takut Kepada Allah

Mengenal Hukum-hukum Taklifiy (3) : Al-Mahzhur

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercuah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, keluarga dan sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Pada tulisan ini, kami akan sedikit berbagi faidah yang kami dapatkan pada pelajaran ushul fiqih bersama guru kami Ustadz Ammi Nur Ba’its –hafizhahullah- di kediaman beliau. Semoga bermanfaat.

Continue reading Mengenal Hukum-hukum Taklifiy (3) : Al-Mahzhur

Mengobati Hati, Memetik Ridho Ilahi